MASURENTEAM     Organizator Turystyki Zbigniew Piekarczyk
10-690 OLSZTYN ul. Herdera 8/7, tel./fax 89 5411412 Mobil +48605557609,
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr.47/45/S-IV/00/2004
NIP; 739-156-32-99 OC Organizatora: AXA Ubezpieczenia S.A.